Powrót do:  KATALOGI-UKSW    BAZY-UKSW    MAKWWW

Baza: KSIĄŻKI, MULTIMEDIA, MAPY

Indeks: Rok_wyd.

Szukasz: AJ


          

==============================================================

Błąd przy czytaniu dokumentu

Nie można odczytać dokumentu 317323d


Powrót do:  Katalogi UKSW    Bazy UKSW    MAKWWW

Program MAKWWW, wersja 1.39 z dnia 16.07.2008 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zakład Technologii Informatycznych 01-815 WARSZAWA, ul. Dewajtis 5
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa