Mgr lic. Wojciech Stefański,

st. bibliotekarz UKSW

e-mail: w.stefanski@uksw.edu.pl

 

(Stan aktualny na 10.2008)

 

 

                                                        OKREŚLNIKI

 

administracja – po temacie Kościół katolicki

adoracja

Adwentyści

albumy

analiza i interpretacja – po nazwach ksiąg świętych

antologia

antropologia

archeologia

archiwistyka

atlasy

beatyfikacja

bibliografie

bibliotekarstwo

biografia – po tematach osobowych

biografie – po tematach ogólnych

buddyzm

budownictwo

CD

chrześcijaństwo

cuda

cytaty

czasopisma

czytanie – po temacie Biblia

dokumenty

duchowość

duszpasterstwo

DVD

dysertacje i prace magisterskie

działalność charytatywna – po temacie Kościół katolicki oraz po nazwach diecezji   i parafii

encyklopedie

estetyka

etnografia

etyka

film

filozofia

finanse

geografia

grekokatolicyzm

hagiografia – po tematach Duchowieństwo katolickie, Laikat oraz po nazwach diecezji i zakonów

hinduizm

historia

historiografia

historiozofia

homiletyka

homilie i mowy – po imionach papieży przy tematach łączonych

ikonografia

indeks

informatory

instytuty

islam

język

język haseł przedmiotowych

judaizm

kalendarium

kanonizacja

katalogi

katecheza

katolicyzm

kazania i mowy – po nazwiskach prymasów Polski przy tematach łączonych

komentarze – po temacie Biblia

konkordancje – po temacie Biblia

korespondencja

Kościoły wschodnie

Kościół syromalabarski

Kościół syromalankarski

krytyka

kształcenie

kult

kultura

lamaizm

legendy

literatura

liturgia

mapy

marksizm

martyrologia – po tematach Duchowieństwo katolickie, Laikat oraz po nazwach diecezji i zakonów

materiały konferencyjne

materiały pomocnicze

metodologia

mitologia

modlitewniki

muzealnictwo

muzyka

nauczanie

nauka społeczna

objawienia – po tematach Jezus Chrystus, Maryja (Matka Boża)

ochrona i konserwacja – po tematach Architektura sakralna, Sztuka sakralna – zabytki

organizacja – po tematach Kościół katolicki, Parafia

organizacje – po temacie Katolicyzm

podręczniki

podręczniki akademickie

podręczniki szkolne

podróże apostolskie – po imionach papieży

podróże misyjne – po temacie Paweł Apostoł (św.)

polityka

poradniki

pośrednictwo – po tematach Jezus Chrystus, Maryja (Matka Boża)

prawo

prawo kanoniczne

prawo kanoniczne wschodnie

prawosławie

program

protestantyzm

przekłady

przewodniki

psychologia

publicystyka

recepcja

reguła i konstytucja – po nazwach zakonów

relacja Nowego Testamentu do Starego – po temacie Biblia

religia

relikwie

rozmyślania

sanktuarium – po tematach Jezus Chrystus, Maryja (Matka Boża) oraz po imionach świętych

słownictwo

słowniki

socjologia

spis

statystyka

stosowania

symbolika

synod – po nazwach diecezji

synopsa

szkolnictwo – po temacie Kościół katolicki oraz po nazwach zakonów

sztuka

Świadkowie Jehowy

teksty

tematyka

teologia

teologia biblijna

teoria

terminologia

twórczość

uczniowie i współpracownicy – po temacie Paweł Apostoł (św.)

w Biblii

wybór – po temacie Papieże oraz po imionach papieży

wychowanie

wydawnictwa

wydawnictwa popularne

wystawy

wyznania – po temacie Chrześcijaństwo

zabytki

zagadnienia

zamach 1981 r. – po temacie Jan Paweł II (papież)

zbiory

zdrowotność

Zielonoświątkowcy

zjazdy i konferencje

zwalczanie – po temacie Chrześcijaństwo

źródła

życie codzienne