Mgr lic. Wojciech Stefański,

st. bibliotekarz UKSW

e-mail: w.stefanski@uksw.edu.pl

 

(Stan aktualny na 10.2008)

 

 

                               Katalog przedmiotowy Biblioteki UKSW

 

            Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest kontynuatorką Biblioteki Akademii Teologii Katolickiej. Posiada ona w swoich zbiorach ponad 200.000 woluminów, z czego około 90.000 zostało opracowanych komputerowo (w programie MAK). Katalog przedmiotowy kartkowy istnieje od 1978, a komputerowy – od 1993 r. W opracowaniu rzeczowym używany jest język haseł przedmiotowych Biblioteki UKSW i język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (czasem z pewnymi modyfikacjami).

          Dużą część zbiorów bibliotecznych UKSW stanowią książki z dziedziny nauk kościelnych (teologia, filozofia, prawo kanoniczne, historia Kościoła, katolicka nauka społeczna, historia sztuki sakralnej). W związku z tym powstał problem stosowania języka haseł przedmiotowych umożliwiającego ich właściwe sklasyfikowanie. To właśnie było genezą opracowania niniejszego słownika, który zawiera ponad 1.100 haseł przedmiotowych z dziedziny nauk kościelnych, używanych w Bibliotece UKSW. W zdecydowanej większości hasła te dotyczą oczywiście chrześcijaństwa, ale część z nich odnosi się również do innych religii (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm). Rozwój słownictwa stosowanego w opracowaniu rzeczowym nastąpił szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat, a przyczyniła się do tego szybko wzrastająca ilość nabywanych książek.

          Mam nadzieję, że publikacja ta będzie pożyteczną pomocą w bibliotekach kościelnych i wkładem do rozbudowy języków haseł przedmiotowych w nich funkcjonujących. Może także okazać się przydatna w poszukiwaniu przez Internet książek ze zbiorów Biblioteki UKSW.